Zakład Przetwórczo Rolno - Spożywczy Ubojnia Drobiu S.J. z siedzibą w miejsowości Uniszki Cegielnia, 200m od trasy Warszawa-Gdańsk,
w terenie leśnym - jest firmą prywatną, założoną przez dwóch wspólników Marka Kujawskiego i Andrzeja Merchla w 1993 roku.

Od początku swojej działalności Zakład zajmuje się ubojem i rozbiorem drobiu grzebiącego z gatunków kura domowa. Żywiec rzeźny przeznaczony do uboju jest transportowany do Zakładu z wykorzystaniem własnych środków transportu. Aby dostosować Zakład do wymagań Unii Europejskiej,
a także aby zapewnić bezpieczeństwo produktów oferowanych przez Zakład, w 2004 roku wdrożono system HACCP.

W zakładzie pracuje około 160 osób, z czego większość pracuje na stanowiskach produkcyjnych.
Odbiorcami tuszek i elementów drobiowych są sklepy, hurtownie oraz zakłady przetwórcze na terenie całej Polski.

Zakład posiada także pozwolenia na eksport tusz i elementów do krajów trzecich takich jak:
Emiraty Arabskie, Ghana, Kongo, Benin, Uganda, Honkong.

Podstawowym celem działalności ZPRS Ubojnia Drobiu jest produkcja tuszek, podrobów i elementów drobiowych
(świeżych i mrożonych) o gwarantowanej jakości  i właściwym bezpieczeństwie zdrowotnym.

Bezpieczeństwo produktów oferowanych przez firmę jest nieustannie kontrolowane przez szczegółowy nadzór nad procesem produkcji.