Cel projektu UE

Zakład Przetwórczy Rolno-Spożywczy Ubojnia Drobiu Andrzej Merchel Marek Kujawski Spółka Jawna

realizuje projekt dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pt. „Modernizacja ZAKŁADU PRZETWÓRCZEGO ROLNO-SPOŻYWCZEGO, UBOJNI DROBIU ANDRZEJ MERCHEL, MAREK KUJAWSKI SPÓŁKA JAWNA”

Celem projektu jest modernizacji ubojni drobiu.

Efektem projektu jest poprawa efektywności pracy oraz jakości produkowanej tuszki. Nowe maszyny i urządzenia przyczynią się do zwiększenia prędkości uboju.

Termin realizacji: 21.09.2022-31.08.2024

Wartość projektu: 6 983 408,68 PLN

Dofinansowanie projektu: 2 838 784,01 PLN